Leerlingen

Aanmelden

Begeleider

Aanmelden

Wachtwoord vergeten ?

Wat is Smartdoel.nl?

Smartdoel.nl is een programma dat de leerlingbegeleiding ondersteunt.

Op het Luzac Lyceum werken wij met een zogenaamd 'Actieplan'. Dat betekent, dat iedere leerling zijn of haar eigen actieplan heeft. In dit actieplan staan jouw leerdoelen centraal. Dit zijn doelen die jij wilt bereiken. Bijvoorbeeld: "Ik kan aan het eind van periode 1 minstens een 7 halen voor de ET leesvaardigheid van Engels." Deze doelen maak jij zelf op Smartdoel.nl. Jouw mentor en de docent (indien jouw doelen gaan over een vak) zijn gekoppeld aan jouw doelen. Deze personen zullen jou helpen bij het bereiken van jouw actiedoelen

Het SMART-principe is management- of pedagogenjargon voor het eenvoudig en eenduidig opstellen en controleren van doelstellingen. Het begrip kwam op in de jaren 1990 onder technici en constructeurs, onder andere bij Philips, om hun managers te bewegen gerichte opdrachten te geven. In de theorie en praktijk zijn er verschillende varianten van het Smart-principe.
(SMART-Wikipedia)

Wat is SMART?

Bij het aanmaken van een actiedoel is het belangrijk om je aan de SMART criteria te houden. Hierdoor formuleer je een heel duidelijk actiedoel, dat haalbaar en realistisch is. Deze aanpak wordt bovendien ook gebruikt op het MBO, HBO en WO.

S: Specifiek : Is mijn doel duidelijk?
M: Meetbaar : Kan mijn behaalde doelstelling worden gemeten?
A & R: Aanvaardbaar & Realistisch : Is mijn doelstelling haalbaar?
T: Tijdgebonden : Is mijn doel haalbaar binnen de aangegeven tijd?

Een actiedoel moet altijd eerst door jouw begeleider worden beoordeeld op M en A & R. Ook beoordeelt jouw begeleider of het actiedoel dat jij hebt opgesteld, voldoet aan de overige criteria en geeft feedback hierop. Hierna kun jij het aanpassen, zodat het aan de SMART criteria voldoet.

Meer...

Informatie voor de mentor

Wat wordt er van mij verwacht?

De mentor bewaakt het gehele proces en spoort de leerlingen en docenten aan om aan hun actiedoelen te werken. De mentor kan via Smartdoel.nl notificaties versturen naar docenten of leerlingen, die gedurende een lange periode niet aan hun actiedoelen hebben gewerkt.

Van de mentor wordt verwacht, dat hij/zij de mentorleerlingen aanspoort om tijdens de mentorgesprekken te werken aan de status van hun actiedoelen. Het is van belang dat de leerlingen beschikken over een laptop of tablet. Onder het tabblad "Mentorgesprekken" staan formats die de leerlingen tijdens deze gesprekken kunnen gebruiken. De wekelijkse actiedoel-updates zijn zichtbaar voor de gekoppelde docent. Op het moment dat er over onderwerpen wordt gesproken, die niet samenhangen met de actiedoelen, kan dit worden ingevoerd in "Persoonlijk". Alle informatie die hier wordt ingevoerd, is alleen zichtbaar voor de docent en de leerling. In het geval dat de betreffende informatie ook niet voor de leerling bestemd is, moet het vakje "Alleen mentor" worden aangevinkt.

Meer...